اطلاعات عمومی

آیا دهانشویه احتمال دیابت را افزایش می‌دهد؟

 

آیا دهانشویه احتمال دیابت را افزایش می‌دهد؟

 

مطالعه‌ای سال پیش نشان داد مصرف دوبار در روز دهانشویه‌های ضدمیکروبی، با برهم‌زدن چرخه طبیعی فعالیت باکتری‌ها در دهان احتمال پیش دیابت و دیابت را تا ۵۰ درصد افزایش می‌دهد.

‏مجلهٔ انجمن دندان‌پزشکی بریتانیا حالا دو مقاله در مورد این یافتهٔ جدید منتشر کرده است. نویسندگان اگرچه ایراداتی به مطالعه وارد کرده‌اند (مثلاً نام‌نبردن از مارک دهانشویه)، اما در مجموع موافقند که از لحاظ نظری چنین اتفاقی ممکن است. به نوعی اعلام کرده اند که ممکن است آینده متفاوت باشد.

‏این یادداشت انجمن دندانپزشکان بریتانیا در توضیح مقالهْ اصلی است. نویسنده با پژوهشگران تماس گرفته و تلاش کرده نقاط مبهم را برطرف کند. با توجه به سود میلیون‌ها پوندی فروش دهانشویه، در آینده زیاد درباره این مطالعه خواهیم شنید. به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://www.nature.com/articles/sj.bdj.2018.1020

آیا دهانشویه احتمال دیابت را افزایش می‌دهد؟

 

 

آیا دهانشویه احتمال دیابت را افزایش می‌دهد؟

مطالب مرتبط