ارتودنسی بزرگسالان, مقالات

ارتودنسی در بزرگسالان

ارتودنسی در بزرگسالان

ارتودنسي در بزرگسالان

امروزه دیگر ارتودنسی نه تنها برای کودکان نیست بلکه ارتودنسي در بزرگسالان نیز انجام میشود. دندانها را در هر سنی به شرط سلامت لثه و استخوان می توان ردیف نمود. امروزه در دنيا تعداد ارتودنسي در بزرگسالان در حال افزايش است. زيرا اين نوع روش درماني براي رفع کجي و بي نظمي دندان ها، عدم جفت شدن دندان ها، وجود فضا بين دندان ها، جلو آمدن لثه‌ها در هنگام لبخند زدن و وجود مشکلات در جويدن و صحبت کردن کاربرد دارد. بعد از دوران بلوغ و خصوصا وقتي يكي دوسال از بلوغ گذشته باشد، سرعت رشد به حداقل مي رسد و ديگر رشد زيادي در بافتها ( به خصوص استخوان ها) ديده نخواهد شد، اين شرايط محدوديت هايي را از نظر ارتودنسي ايجاد مي كند. در اين بين كاهش تطابق پذيري در سطح سلولي بر اين محدوديت ها مي افزايد.

ارتودنسی در بزرگسالان
در بيان كلي ارتودنسي محدود به نوجواني نيست و حتي در سنين ميانسالي و حتي دهه پنجم و … زندگي هم مي توان ارتودنسي كرد! به ويژه با توجه به اينكه گاه ارتودنسي مي تواند كيفيت زندگي اين افراد را بالا ببرد. البته با شرايط خاص و تخصصي و با در نظر گرفتن محدوديت هایی که در زیل گفته می شود.
1-نياز هاي درمان هاي سريعتر و حساب شده تر
2-حساسيت بيشتر بافت لثه و استخوان به نيرو هاي ارتودنسي
3-حساسيت هاي خاص بيمار از نظر اجتماعي
به طور کل يك متخصص ارتودنسي به بهترين شكل مي تواند اين مسايل را در نظر گيرد و با كمك گرفتن از تكنولوژي در توليد دستگاه هاي ارتودنسي بهترين خدمات را با كمترين بار رواني و با كنترل اثرات سوء احتمالي به بيمار ارايه دهد. بنابراين اگر سن تان از نوجواني گذشته و احساس مي كنيد ارتودنسي نياز داريد، به يك متخصص مراجعه كنيد تا نياز شما به ارتودنسي را بررسي كند و اگر براي شما مناسب باشد، بهترين خدمات را ارايه دهد.

ارتودنسی در بزرگسالان

مطالب مرتبط