اطلاعات عمومی

جلوگیری از هزینه های اضافی ارتودنسی مجدد

جلوگیری از هزینه های اضافی ارتودنسی مجدد

بیمارانی که با گذاشتن نگهدارنده ها بعد از درمان ارتودنسی موافقت نمی کنند در واقع ریسک حرکت دندان هایشان را به موقعیت های نامرتب بالا می برند. نوجوانان دیگر بعد از چنین حادثه ای به دنبال درمان نیستند.
هنگامی که از نگهدارنده ها استفاده نمی کنید آنها را در جعبه مخصوص نگهدارنده قرار دهید. یکی از راه های سریع گم کردن آنها پیچیدن آنها در دستمال کاغذی به هنگام صرف غذا می باشد. در نهایت نتیجه این خواهد بود که نگهدارنده ها به طور تصادفی رها شده و یا گم می شوند. بنابراین نگهدارنده ها را در مواقعی که استفاده نمی کنید در جعبه آن در جیب و یا کیفتان قرار دهید تا خطر شکستگی آنها را کاهش دهید. پس مراقبت خوبی از آن ها داشته باشید
اگر قسمتی از نگهدارنده خود را شکستید و یا آن را گم کردید، سریعا به متخصص ارتودنسی خود خبر دهید . اقدام سریع برای اطمینان از حرکت نکردن دندان ها به موقعیت نامناسب لازم است و اینکه مشخصاً جلوگیری از حرکت ناخواسته دندان ها ساده تر و ارزان تر از درمان مجدد می باشد.

جلوگیری از هزینه های اضافی ارتودنسی مجدد