خلاقیتهای ارتودنسی

ده تصویر از مراحل دیس ایمپکشن کیس دارای دوکانین پالاتالی

ده تصویر از مراحل دیس ایمپکشن کیس دارای دوکانین پالاتالی

با نمایش دادن مکانیک درمان و کاربرد مینی اسکرو بدین منظور. اولین تصویر بالا در سمت چپ و تصویر نهایی پایین سمت راست قرار داده شده

 2,730 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست