اطلاعات عمومی

دیر افتادن دندان‌های شیری

دیر افتادن دندان‌های شیری

نیفتادن دندان‌های شیری را جدی بگیرید
افتادن دندان شیری از سن 6 سالگی درکودکان شروع می‌شود و البته این اتفاق در دختران زودتر از پسران می‌افتد و آخرین دندان‌های شیری باید تا پایان سن 12 سالگی افتاده باشد.
نیفتادن دندان‌های شیری را جدی بگیرید
افتادن دندان شیری از سن 6 سالگی درکودکان شروع می‌شود و البته این اتفاق در دختران زودتر از پسران می‌افتد و آخرین دندان‌های شیری باید تا پایان سن 12 سالگی افتاده باشد.

علت افتادن دندان‌های شیری به این خاطر است که دندان‌های دائمی زیردندان شیری شروع به رویش کرده و به مرور ریشه‌ی دندان شیری را می‌خورد و این روند تا جایی ادامه پیدا می‌کند که ریشه‌ی دندان شیری به کلی از بین رفته و در آخرین مرحله که دندان دائمی در دهان جوانه می‌زند دندان شیری می‌افتد.

هر گاه دندان‌های شیری در موعد خود نیفتند، می‌توانند باعث کج یا دیر روییدن و در مواردی نروییدن دندان‌های دائمی زیرین شوند.

کشیدن زودهنگام دندان‌های شیری، قوس فکی را به هم می‌ریزد و موجب می‌شود دندان‌های مجاور جای دندان کشیده‌شده را بگیرد که این موضوع شکل دندان دائمی را خراب می‌کند.

‌این دندان‌ها باید خودبه‌خود از ریشه جدا شود و این همان زمانی است که دندان دائمی از زیردندان‌های شیری شروع به روییدن می‌کند.

برخی از کودکان زمانی که دندان‌های شیری‌شان در حال افتادن است، هیجان‌زده و خوشحال هستند، اما برخی از آن‌ها بسیار عصبی می‌شوند.

ممکن است زمانی که دندان کودک شل شده است، کودک از والدین خود بخواهد که به او در بیرون کشیدن دندان کمک کند. بهتر است والدین میزان شلی دندان را امتحان کنند و اگر دندان به اندازه‌ی کافی شل شده بود، می‌توان با استفاده از دستمال تمیز، دندان را بیرون کشید اما اگر دندان مقاومت کرد، نباید آن را با فشار خارج کرد و اگر در مواردی مدت‌زمان شل شدن دندان به طول انجامید بهتر با دانپزشک مخصوص کودکان مشورت شود.

بعد از 12 سالگی حتماً افتادن تمام دندان‌های شیری فرزندانتان را چک کنید. اگردندان شیری تا سن 12 سالگی نیفتاد، برای کشیدن آن زود اقدام نکنید؛ چون ممکن است زیر این دندان،دندان دائمی نباشد. در این صورت دندان شیری را تا سن 30 سالگی می‌توان به‌خوبی استفاده کرد. پس حتماً رادیوگرافی کنید تا علت واقعی عدم افتادن دندان شیری مشخص شود.

 2,334 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست