خلاقیتهای ارتودنسی

دی روتیشن لترالی

دی روتیشن لترالی

روش خلاقانه در دی روتیشن لترالی که بعد از درمان چرخش پیدا کرده توجه کنید به باتن کامپوزیتی و چین متصل شده به وایری که به ریتینر ثابت

 1,394 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست