اطلاعات عمومی, مقالات ارتودنسی

رابطه ارتودنسی و شنا کردن

رابطه ارتودنسی و شنا کردن

براکت ها دستگاه هایی هستند که در ارتودنسی استفاده می شوند تا دندان ها را مرتب و ردیف کنند کمک به اصلاح موقعیت فکها با هدف بهبود سلامت دهان از اهداف دیگر هستند.

براکت اغلب در ارتباط با دیگر دستگاه های ارتودنسی استفاده می شود که به گسترش فک ها و بهبود موقعیت آنها کمک می کند.
مواد و روشها: این پژوهش شامل یک مطالعه مبتنی بر پرسشنامه بود.
این بررسی در میان 100 کودک سالم تحت درمان ارتودنسی و همچنین رفتن به آن انجام شد
که به ورزش میپرداختند و داده ها جمع آوری و تجزیه و تحلیل آماری انجام گرفت . بررسی نتایج نشان داد تقریبا 40-50٪ کودکان هیچ گونه مشکل تنفسی با بریس ها (تجهیزات ارتودنسی) را تجربه نمی کنند.
در حالی که پس از شنا، 57٪ از کودکان دادای احساس خستگی فک و خراش بر لب و گونه به علت فشار را تجربه میکنند . علاوه بر این، 55٪ از کودکان در هنگام شنا با مشکلات ناشی از توجه دیگران به انها مواجه می شوند که تمرکزشان را منحرف می کند.
نتیجه گیری:
این نظرسنجی با هدف آگاه کردن والدین و کودکان و نوجوانان از اثرات شنا کردن در میان انها انجام شده. بررسی شواهد نشان می دهد که شنا کردن کودکان در هنگام ارتودنسی مشکلات جزئی ایجاد میکند هرچند برای کسانی که بطور منظم به این ورزش میپردازند این مشکلات رخ نمیدهد.

رابطه ارتودنسی و شنا کردن