خلاقیتهای ارتودنسی

کیس درمان ارتودنسی بخش سوم

کیس درمان ارتودنسی بخش سوم

تصاویر اولیه و نهایی خارج دهانی تناسب صورتی مشاهده میشود و حداقل تغییرات در صورت بعد از درمان وجود دارد

 1,781 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست