فیلمهای آپارات

ارائه درمان های زود هنگام در ارتودنسی، در برنامه عصر خانواده از شبکه دو سیما

ارائه درمان های زود هنگام در ارتودنسی، در برنامه عصر خانواده از شبکه دو سیما

ارائه درمان های زود هنگام در ارتودنسی، در برنامه عصر خانواده از شبکه دو سیما
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت آپارات (aparat) نیز قابل مشاهده است

 533 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست