فیلمهای آپارات

اصلاح انحراف دندان با ارتودنسی و گذاشتن ایمپلنت به جای آن

اصلاح انحراف دندان با ارتودنسی و گذاشتن ایمپلنت به جای آن

اصلاح انحراف دندان با ارتودنسی و گذاشتن ایمپلنت به جای آن
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت آپارات (aparat) نیز قابل مشاهده است

 320 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست