فیلمهای یوتوب

تغییر فرم ساختار صورت بالغین به کمک درمان ارتودنسی

تغییر فرم ساختار صورت بالغین به کمک درمان ارتودنسی

تغییر فرم ساختار صورت بالغین به کمک درمان ارتودنسی
توسط دکتر سید امین همایونی و توضیحات نحوه درمان

این ویدئو از سایت یوتوب (youtube) نیز قابل مشاهده است

 340 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست