فیلمهای آپارات, گالری فیلمهای آموزشی

اصلاح شکستگی دندان به کمک ارتودنسی بدون ترمیم

اصلاح شکستگی دندان به کمک ارتودنسی بدون ترمیم

اصلاح شکستگی دندان به کمک ارتودنسی بدون ترمیم

در این ویدئو به کمک ارتودنسی دندان شکسته را تراش و هم تراز با دندان های قدامی می شود…

اصلاح شکستگی دندان به کمک ارتودنسی بدون ترمیم

مطالب مرتبط