تیم حرفه ای و مجرب

همکاران مستقر در مطب

با این گروه مجرب و کار آزموده آشنا شوید
همکاران مطب

دکتر نجمه شیرازیان

دندانپزشک کودکان و بانوان
همکاران مطب

دکتر هادی شریف زاده

دارای بورد تخصصی ،متخصص جراحی فک و صورت
همکاران مطب

دکتر مریم پیر مرادیان

دندانپزشک زیبایی

 422 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز