انواع ناهنجاریهای ارتودنسی

دندان های فاصله دار

دندان‌ها گاهی به صورت طبیعی یا در اثر از دست دادن دندان و دندان غایب فاصله‌دار می‌شوند. فاصله‌دار بودن دندان‌های پیشین فک بالا (ثنایا) در اصطلاح دندانپزشکی دیاستم نامیده می‌شود که نتیجه نامتناسب بودن اندازه فک و دندان‌ها است.

انواع ناهنجاریهای ارتودنسی

اپن بایت

اپن بایت، یکی از انواع مال اکلوژنهای(بدشکلی) دندانی-فکی است که منجر به ایجاد فاصله بین دندان‌های فک بالا و پایین بیمار میگردد و فرد نمی‌تواند دندان‌های خود را به هم جفت کند. اوپن بایت یا نرسیدن دندان‌ها به هم می‌تواند در دندان‌های جلویی یا عقبی و یا یک یا هر دو طرف دندان‌ها رخ دهد و این ناهنجاری می‌تواند منشأ دندانی و یا فکی داشته باشد. اپن بایت منجر به کاهش زیبایی صورت و مشکلاتی در بریدن، قطع کردن و جویدن مواد غذایی می‌گردد.
اگر اپن بایت کمی حاد باشد، به‌خصوص اگر دندان‌های جلو درگیر باشند، تکلم هم دچار مشکل می‌شود و فرد نمی‌تواند برخی صداها را به‌درستی ادا کند.

انواع ناهنجاریهای ارتودنسی (کلی)
انواع ناهنجاریهای ارتودنسی (کلی)
انواع ناهنجاریهای ارتودنسی (کلی)
انواع ناهنجاریهای ارتودنسی (کلی)
انواع ناهنجاریهای ارتودنسی (کلی)

انواع ناهنجاریهای ارتودنسی

دیپ بایت

در حالت طبیعی دندانهای جلوی فک بالا باید در حدود 2 الی 3 میلیمتر از دندانهای فک پایین را از نظر عمودی بپوشانند. در صورت وجود دیپ بایت دندانهای قدامی فک بالا مقدار زیادی از دندانهای قدامی فک پایین را می پوشاند و بدین ترتیب دندانهای پایین کمتر از حد طبیعی دیده می شوند و در بعضی موارد ممکن است دندانهای قدامی فک پایین به بافت نرم کام برخورد نمایند و باعث آزردگی مخاط بافت نرم فک بالا شود. اشکال در تکامل فکین و یا رویش نامتناسب و بیش از حد دندانهای قدامی فک بالا و پایین و یا زمینه ارثی می تواند از عوامل ایجاد کننده دیپ بایت (Deep bite) باشد.

 

انواع ناهنجاریهای ارتودنسی

رابطه کلاس II

حالتی است که در آن فک بالا و پایین به صورت ناهماهنگ قرار گرفته اند، یعنی یا فک بالا جلو است یا فک پایین عقب است یا ترکیبی از این دو حالت دیده می شود. نیمرخ صورت یا پروفایل این افراد به سمت convex یا محدب پیش می رود.

 

انواع ناهنجاریهای ارتودنسی

بیرون زدگی دندان های دو فک

پروتروژن دندانی دقیقا به حالتی گفته می شود که دندان های بیمار بیرون زده هستند، روی هم قرار نمی گیرند و در حالت نرمال و عادی خود قرار ندارند. این حالت هم می تواند با منظم بودن دندان ها همراه باشد و هم می تواند تواما با حالت بی نظمی دندان ها مشاهده شود.

 

انواع ناهنجاریهای ارتودنسی

کراس بایت

در حالت نرمال باید دندانهای قوس بالا نسبت به قوس پایین قدری بیرون تر باشند مانند درب یک جعبه که روی جعبه را می پوشاند. در ناهنجاری کراس بایت این حالت بر عکس می شود یعنی دندانهای جلوی فک بالا (کراس بایت قدامی) یا دندانهای عقب فک بالا (کراس بایت خلفی) نسبت به فک پایین داخل تر قرار می گیرند.

 

انواع ناهنجاریهای ارتودنسی

رابطه کلاس 3 فک پایین

حالتی است که در آن فک بالا و پایین به صورت ناهماهنگ قرار گرفته اند، یعنی یا فک بالا عقب است یا فک پایین جلو است یا ترکیبی از این دو حالت دیده می شود.

 

انواع ناهنجاریهای ارتودنسی

کرودینگ

شایعترین ناهنجاری ارتودنسی است. دندان های نامرتب ضمن ایجاد مشکل زیبایی موقع لبخند و صحبت کردن پیامدهای دیگری همچون تجمع خرده های غذایی و جلب جرم بین دندانها، اختلال در تکلم و بعضا انحراف فک را ممکن است به همراه داشته باشند.

 

انواع ناهنجاریهای ارتودنسی

غیبت دندانی

گاها قوس دندانی بزرگ به همراه دندان های کوچک منجر به بروز فاصله بین دندان ها می شود. دربرخی بیماران نیز به علت فقدان یک یا دو دندان ممکن است بین دندانها فاصله وجود داشته باشد. ممکن است این غیبت دندان به صورت مادرزادی باشد و یا ممکن است بیمار دندان خود را در اثر حادثه از دست داده باشد.

 1,076 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز