اطلاعات عمومی

تغییر رنگ کش ها در ارتودنسی

تغییر رنگ کش ها در ارتودنسی

کش های رنگی که در ارتودنسی استفاده مب شود و دارای رنگ های مختلفی می باشد برای ثابت نگه داشتن سیم های بر روی براکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. رنگ این کش ها در گذر زمان تمایل به تغییر رنگ دارند. اگر شما زیاد اهل خودن چای یا قهوه نباشید این اتفاق خیلی محسوس نیست. البته در هر جلسه با ملاقات نزد متخصص ارتودنسی کش های شما عوض می شوند.

 885 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست