حین درمان ارتودنسی
جهت مطالعه از منوی سمت راست استفاده فرمائید

فهرست مطالب موجود در این بخش

 

حین درمان  ارتودنسی

      1. زندگی با دستگاه ارتودنسی
      2. مراقبت های حین درمان
      3. مشکلات حین ارتودنسی
      4. مشکلات روز های اول ارتودنسی
      5. آموزش بهداشت ارتودنسی

آموزش بهداشت ارتودنسی

      1. تمیز کردن زیر بند ارتودنسی
      2. دهان شویه ارتودنسی
      3. مسواک بین دندانی ارتودنسی
      4. مسواک زدن ارتودنسی
      5. نخ دندان ارتودنسی

 

حین درمان ارتودنسی