دستگاه های ارتودنسی
جهت مطالعه از منوی سمت راست استفاده فرمائید

فهرست مطالب موجود در این بخش

 

دستگاه های ارتودنسی  

      1. ارتودنسی اینویزیلاین
      2. ارتودنسی ثابت
      3. ارتودنسی دیمون
      4. ارتودنسی متحرک
      5. ارتودنسی نامرئی
      6. براکت های سرامیکی (شفاف)
     1.  

انواع دستگاه های ارتودنسی
  

      1. براکت ارتودنسی
      2. بند ارتودنسی
      3. پلاک متحرک ارتودنسی
      4. دستگاه فانکشنال ارتودنسی
      5. فضا نگهدار دندان
      6. فیس ماسک
      7. کش ارتودنسی
      8. مینی اسکرو
      9. هدگیر ارتودنسی
     1.  

 

دستگاه های ارتودنسی