مقالات ارتودنسی

دندان نهفته(نروییده)به چه دندانی گفته می شود؟

دندان نهفته(نروییده)به چه دندانی گفته می شود؟

دندان نهفته(نروییده)به چه دندانی گفته می شود؟

زمانی که دندان در دوره ی زمانی طبیعی خود در دهان رشد نکند یا بخشی از آن در زیر لثه مانده باشد و نمی تواند به طور طبیعی رشد کند به آن دندان نهفته(نروییده)می گویند.
شایان به ذکر است،دندان نهفته تنها برای دندان عقل اتفاق نمی افتد بلکه می تواند برای دندان های نیش و 5 نیز اتفاق بیفتد.

دندان نهفته(نروییده)به چه دندانی گفته می شود؟

دکتر سید امین همایونی

سوال های متعددی در مورد دندان نهفته(نروییده)پرسیده می شود که آیا حتما باید کشیده شود یا خیر؟

این امر بستگی به تشخیص پزشک معالج دارد که چه تصمیمی بگیرد.به عنوان مثال بیماری که قصد انجام ارتودنسی دارد با توجه به نوع درمان بیمار پزشک تصمیم به نگهداری یا کشیدن آن دندان می کند ولی در بیشتر مواقع که دندان نهفته همراه با درد باشد اقدام به کشیدن آن دندان می کند ،دندان نهفته(نروییده)باید از طریق عکس رادیوگرافی مشخص شود.

دندان نهفته(نروییده)به چه دندانی گفته می شود؟

عواقب و عوارض دندان نهفته(نروییده)؟

عواقب و عوارض دندان نهفته(نروییده)؟

1_عفونت
2_به هم ریختگی دندان
3_ایجاد کیست
4_ایجاد درد در فک
5_پوسیدگی(کرم خوردگی)
رویش دندان عقل در چند سالگی اتفاق می افتد؟
نظریه های مختلفی در این باره وجود دارد که برخی شروع آن را از(17تا21)برخی(18 تا25)وبرخی دیگر رویش دندان عقل (نروییده) را تا سن 35 سالگی می دانند.
کشیدن دندان عقل و مراقبت های بعد از آن:
جراح با انداختن عکس پرتوگرافی(رادیوگرافی)وقرار گرفتن محل دقیق ریشه دندان نهفته اقدام به جراحی دندان عقل می کند.ممکن است پس از جراحی تورم (التهاب)کوچک یا بزرگی ایجاد شود که این یک امر طبیعی است،لذا با توصیه های پزشک و با تجویز دارو های که قبل و بعد از جراحی به بیمار تجویز می کند تا چند روز منجر به بهبودی تورم میشود.
نکات قابل توجه بعد از جراحی:
1_گذاشتن کمپرس یخ بر روی گونه
2_استفاده از قرص های مسکن(ایبوپروفن)
3_قورت دادن آب دهان
4_استراحت کردن
5_استفاده از مایعات(سوپ)
6_اجتناب از سیگار کشیدن ،تا 24 ساعت پسس از جراحی از شستشوی دهان خودداری نمایند.

 

دندان نهفته(نروییده)به چه دندانی گفته می شود؟

دکتر همایونی-عواقب و عوارض دندان نهفته(نروییده)؟

انواع نهفتگی دندان عقل؟

_افقی
_عمودی
_دیستال
_بافت نرم
_استخوانی که شایع ترین نوع نهفتگی دندان (مزیال)نام دارد

دندان نهفته(نروییده)به چه دندانی گفته می شود؟

مطالب مرتبط