ارتودنسی نوجوانان

ارتودنسی گروه سنی نوجوانان

بهترین سن ارتودنسی ثابت دو فک بین ۱۲ تا ۱۵ سالگی می باشد. در این سنین ضمن تکمیل رویش دندانهای دائمی (بجز عقل ها) ریشه ها از تکامل و ارتفاع کافی جهت اعمال نیروهای ارتودنسی برخوردار هستند.

همچنین در این سنین همکاری بیمار با متخصص ارتودنسی مطلوب بوده و و واکنش منفی نسبت به دیده شدن دستگاههای ارتودنسی نشان نمی دهد زیرا براکت های ارتودنسی را روی دندانهای بسیاری از هم سن و سالان خود می بیند. به دلیل متابولیسم بالای نوجوانان سرعت حرکت دندانها در این سنین بیشتر از بزرگسالی است از این رو تسهیل درمان ارتودنسی و طول کمتر درمان از دیگر مزایای ارتودنسی ثابت در این سنین می باشد.

 2,310 بازدید از آغاز,  3 بازدید در امروز