طول درمان ارتودنسی

مدت درمان ارتودنسی

مدت درمان ارتودنسی به فاکتورهای گوناگونی بستگی دارد:

۱.  نوع ناهنجاری در طول درمان ارتودنسی موثر است
ناهنجاری های دندانی فکی نسبت به مشکلات دندانی زمان بیشتری جهت درمان می طلبند.
۲. شدت ناهنجاری از جمله عوامل موثر در طول درمان ارتودنسی است
بدیهی است با افزایش شدت ناهنجاری، طول درمان افزایش می یابد.

۳. سن بیمار در طول درمان ارتودنسی 
در سنین کودکی و نوجوانی نسبت به سنین بالا به دلیل دانسیته کمتر استخوان فکین و متابولیسم فعالتر سرعت حرکت دندانها بیشتر بوده و مدت درمان ارتودنسی ممکن است کوتاهتر شود.
۴. میزان همکاری بیمار در طول درمان ارتودنسی بسیار تاثیر گذار است
دقت بیمار در رعایت بهداشت ارتودنسی، انجام صحیح دستورات حین درمان و مراجعات منظم بی تردید نقش اساسی در پیشرفت درمان و کاهش طول دوره ارتودنسی دارد.
۵. تخصص درمانگر از جمله عوامل تاثیرگذار دیگر در طول درمان ارتودنسی است
دندانپزشک عمومی صلاحیت انجام درمان ارتودنسی ثابت را ندارد. انجام ارتودنسی نزد دندانپزشک غیر متخصص ضمن کاهش محسوس کیفیت نتیجه درمان سبب طولانی شدن بیش از اندازه طول درمان و عوارض جبران ناپذیر ناشی از آن خواهد شد.
۶. نوع دستگاه ارتودنسی در طول درمان ارتودنسی موثر است
به عنوان مثال از آنجا که کار با براکت های سرامیکی نسبت به براکت های فلزی برای ارتودنتیست مشکل تر است ممکن است مدت درمان ارتودنسی را افزایش دهد و یا در سیستم دیمون به دلیل اصطکاک کمتر حرکت وایر درون براکت ها بخصوص در کیس های ارتودنسی بدون کشیدن، طول درمان ارتودنسی ممکن است تا چند ماه کاهش یابد.

 621 بازدید از آغاز,  2 بازدید در امروز