طول درمان ارتودنسی

طول درمان ارتودنسی بستگی به نوع و شدت ناهنجاری های دندانی- فکی، روش درمان، سن بیمار و نیز همکاری وی با متخصص ارتودنسی دارد.
طول مدت درمان ارتودنسی می تواند از چند ماه تا چند سال متغیر باشد. البته اکثر درمان های ارتودنسی ثابت بین 8 تا 18 ماه به طول می انجامد، که در طول این مدت بیمار باید به طور مرتب تحت نظر ارتودنتیست باشد.

بعد از اینکه بیمار پس از این مدت ارتودنسی را برداشت نوبت به مرحله دوم ارتودنسی می رسد. یعنی استفاده از ارتودنسی متحرک .

ارتودنسی متحرک به دندان ها کمک می کند تا پس از برداشتن ارتودنسی ثابت دندان ها دوباره به محل قبلی و خود بازنگردند.

اگر بیمار از ارتودنسی متحرک استفاده نکند نتیجه ارتودنسی رضایت بخش نخواهد بود.

بنابراین می توان گفت نتیجه ارتودنسی کاملا به همکاری بیمار با متخصص ارتودنسی بستگی دارد.

طول درمان ارتودنسی

طول درمان ارتودنسی