بزرگی فک بالا

ناهنجاری جلو بودن فک بالا

یکی از ناهنجاری هایی که بیماران ارتودنسی زیاد از آن یاد می کنند، جلو بودن فک بالا می باشد. چیزی که به لحاظ علمی اغلب صحیح نیست. اساسا در نژاد بشر جز در سندرم های معینی (نظیر تالاسمی) جلو بودن فک بالا اتفاقی نادر است. آنچه که معمولا بیمار را به غلط در این قالب نمایان می کند جلو بودن دندانهای بالا و یا عقب بودن فک پایین می باشد که البته توسط متخصص ارتودنسی تشخیص داده می شود.

درمان جلو بودن فک بالا

بر حسب نوع ناهنجاری زمینه ای، درمان در نظر گرفته می شود. چنانچه فک پایین عقب باشد می توان در دوران رشد اقدام به ارتوپدی و اصلاح رشد فک نمود. در بزرگسالی هم بسته به شدت اختلال اسکلتی و خواست بیمار از نتیجه درمان با ارتودنسی کاموفلاژ و یا ارتودنسی همراه جراحی فک قابل درمان خواهد بود.
در کیس هایی هم که دندانهای بالا جلو است بسته به کیس با ارتودنسی ثابت یا متحرک دندانهای جلویی به عقب کشیده می شود.

بزرگی فک بالا