بزرگی فک پایین

جلوتر بودن فک پایین نسبت به فک بالا

جلو تر بودن فک پایین نسبت به فک بالا یا ناهنجاری کلاس III علاوه بر ایجاد مشکل زیبایی ممکن است سبب اخلال در عملکرد مفصل گیجگاهی فکی و فانکشن جویدن گردد.

دلایل جلو بودن فک پایین

آنچه از دید بیماران جلو بودن فک پایین تلقی می شود در غالب موارد دست کم تا حدی با عقب بودن فک بالا همراه است. مهم ترین اتیولوژی جلو بودن فک پایین یا عقب بودن فک بالا، ارث می باشد. البته در برخی موارد به دلیل تداخل دندانها با یکدیگر حین بستن دهان جهت رسیدن به آسایش بیشتر، بیمار ناخودآگاه فک پایین خود را به سمت جلو شیفت می دهد. به این وضعیت پروگناتیسم فانکشنال مندیبل گفته می شود. از موارد دیگری که در کاهش رشد فک بالا گزارش شده است بروز تروما یا ضربه سنگین به فک بالا در طول دوره رشد می باشد.

 

درمان جلو بودن فک پایین

چنانچه علت جلوتر قرار گرفتن فک پایین نسبت به فک بالا، شیفت فانکشنال فک پایین باشد باید متخصص ارتودنسی در اولین فرصت نسبت به رفع تداخلات دندانی موجود اقدام کند. در مواردی که فک پایین نسبت به فک بالا به لحاظ رشدی پیشی دارد بهترین زمان مداخله قبل از ۸ سالگی در پی رویش ثنایاهای بالا می باشد، هر چند تا ۱۳ سالگی هم امکان بروز موفقیت در این حوزه گزارش شده است. در سن رشد می توان اقدام به تسهیل رشد فک بالا و تا حدودی کنترل رشد فک پایین نمود. دستگاههای ارتوپدیک که در این رابطه مورد استفاده قرار می گیرند، فیس ماسک، پلاک زبانی و چین کپ می باشد. البته امروزه استفاده از چین کپ به دلیل محدودیت های عملکردی به لحاظ علمی، بسیار کاهش یافته است.

اگر رشد بیمار خاتمه یافته باشد، بسته به شدت ناهنجاری فکی زمینه ای، روابط دندانی و خواست بیمار از نتیجه درمان می توان اقدام به ارتودنسی کاموفلاژ و یا ارتودنسی همراه جراحی فک نمود.

 655 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز