دندان عقل نهفته

دلایل بروز دندان عقل نهفته

بشر امروزی به دلیل کاهش تکاملی اندازه قوس فکی به طور معمول جای کافی برای رویش کامل دندانهای عقل ندارد. این امر سبب نهفته شدن دندانهای عقل در بسیاری از انسان شده است. درماندندان عقل نهفته در غالب موارد کشیدن یا جراحی می باشد.
 

دلایل لزوم کشیدن دندانهای عقل نهفته

  • احتمال بروز ضایعاتی نظیر کیست، تومور و یا التهاب لثه دور تاج (پری کرونیت)
  • آسیب به دندانهای مجاور مانند تحلیل ریشه یا پوسیدگی دندان
  • فشار به دندانهای جلویی و نامرتب کردن آنها
 

البته هنوز اهمیت دندانهای عقل در کج کردن دندانهای جلویی بین دانشمندان مورد مناقشه است. با این حال برای اطمینان از عدم تأثیر دندانهای عقل نهفته بر ردیف دندانها بعد از ارتودنسی معمولا کشیده می شوند.

دندان عقل نهفته