اطلاعات عمومی, دانستنی ارتودنسی

 هربست چیست

 هربست چیست

 هربست وسیله ای در درمان ارتودنسی است که با هدف اصلاح بایت و بهبود ظاهر و نیمرخ بیمار طراحی شده است. هربست با رشد فک تاثیر خود را میگذارد و به اصلاح همراستایی دندانها و بایت کمک مینماید.

یکی از شایع‌ترین مشکلات مربوط به بی‌نظمی دندان‌ها جلوتر بودن دندان‌های فک بالا از دندان‌های فک پایین است. این مشکل غالباً به کوچک بودن فک پایین و عقب بودن آن مربوط می‌شود؛ بنابراین سعی می‌شود رشد فک پایین تحریک شود. دستگاه هربست ارتباط بهتری را بین فک بالا و پایین برقرار می‌کند. این دستگاه با هدف جلو کشیدن فک پایین و اصلاح بایت به دندان‌های آسیای بالا و جلویی پایین متصل می‌شود.

 هربست چیست