درمان توسط دکتر سید امین همایونی

نمونه درمان شماره 87

درمان های موفق سال 1399

کیس جراحی ارتوگناتیک

این بیمار جراحی فک و ارتودنسی رو به صورت توام داشته است.

 259 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست

Related projects