درمان توسط دکتر سید امین همایونی

نمونه درمان شماره 89

درمان های موفق سال 1399

این بیمار درمان ترکیبی کامپوزیت ونیر و ارتودنسی رو به صورت توام داشته است.

 193 بازدید از آغاز,  2 بازدید در امروز

بازگشت به لیست

Related projects