درمان توسط دکتر سید امین همایونی

نمونه درمان شماره 89

درمان های موفق سال 1399

این بیمار درمان ترکیبی کامپوزیت ونیر و ارتودنسی رو به صورت توام داشته است.

 229 بازدید از آغاز,  3 بازدید در امروز

بازگشت به لیست

Related projects