4نکته که هفته اول شروع ارتودنسی باید به آن توجه کنید

پس این اولین هفته است که از براکت ها استفاده می کنید؟ چه زمان هیجان انگیزی!چه...

ادامه مطلب