اطلاعات عمومی

آیا غیر از استفاده از کامپوزیت ونیر راه دیگری برای ارتودنسی کوتاه مدت وجود دارد

آیا غیر از استفاده از کامپوزیت ونیر راه دیگری برای ارتودنسی کوتاه مدت وجود دارد

بسیاری از بیماران برای مقابله با ازدحام دندان های خود به خصوص در ۸ دندان جلویی با مشکل روبرو بودند تنها می توانستند از درمان ارتودنسی کمک بگیرند
اما امروزه با استفاده از ونیر و قرار دادن آنها روی تاج دندان های جلویی می توان مشکل بد رنگی ، کجی و نامرتبی آنها را برطرف کرد.
البته برای مرتب کردن دندان های نامرتب و استفاده از ونیر شرایطی وجود دارد.
برای دست یابی به درمان با ونیر ، دندانپزشک باید کمی از ساختار دندان سالم شما را بتراشد.
همچنین برای کم کردن ازدحام دندان ها دندانپزشک شما ناچار است برخی از دندان ها را در هر قوس فکی کشیده و از دهان شما خارج کند.
از طرفی تراشیدن دندان سالم به منظور صاف کردن و روکش کردن آن می تواند دندان را به طور بالقوه و به شدت مستعد ایجاد پوسیدگی کند.
البته اگر تراش دندان در حد کم و کنترل شده توسط متخصص ارتودنسی انجام شود ضرری ندارد.

آیا غیر از استفاده از کامپوزیت ونیر راه دیگری برای ارتودنسی کوتاه مدت وجود دارد