اطلاعات عمومی

ارتودنسی دندان روکش شده

ارتودنسی  دندان  روکش شده

دندانی که روکش شده یا هر نوع ترمیم دیگری دارد، درست همانند دندان‌های دیگر در درمان ارتودنسی حرکت می‌کند به شرطی که ریشه و بافت‌های اطراف آن سالم باشند.
در دندان_روکش_دار ، از آنجایی‌که هنوز ریشه دندان پابرجاست، باید تحت ‌فشار بسیار ملایمی توسط براکت ها تغییر موقعیت داده شود. درست همانند یک دندان پرشده . دندانی که روکش بر روی آن قرار گرفته است را نیز می‌توان تغییر موقعیت داد؛ بدون آنکه به دندان آسیبی وارد شود.
تنها مشکلی که بوجود می‌آید این است که چسباندن براکت ها به این مواد ترمیمی نسبت به حالتی که به دندان طبیعی متصل می‌شوند، دشوارتر خواهد بود و ارتودنتیست برای این منظور باید از مواد متفاوتی استفاده نماید.

ارتودنسی  دندان  روکش شده