ارتودنسی نامرئی, اطلاعات عمومی

ارتودنسی نامرئی دردناک است

ارتودنسی نامرئی دردناک است

با این حال حقیقت اینکه پلاک های ارتودنسی نامرئی با هدف حرکت دادن ملایم دندان ها طراحی شده است.بنابراین فشاری که این پلاک ها روی دندان ها اعمال می کند، ناراحتی مختصری را ایجاد می کند.خوشبختانه این ناراحتی ظرف همان هفته اول و پس از عادت کردن به حرکت دادن دندان ها توسط پلاک برطرف می شود.
بنابراین پس از هربار تعویض پلاک ممکن است ناراحتی اندکی بوجود آید که معمولا در هفته اول بیشترین شدت را دارد و بعد آرام میشود.

ارتودنسی نامرئی دردناک است