ارتودنسی ثابت

ارتودنسی همراه با جراحی فک

ارتودنسی همراه با  جراحی فک

جراحی فک ( جراحی ارتوگناتیک ) یک جراحی یک فکی یا دو فکی به منظور جابجایی موقعیت فکین می‌باشد. توسط جراحی ارتوگناتیک روابط صحیح دندانی فکی و هارمونی صورتی ایجاد می‌گردد. هنگامی که فکین به جلو یا عقب، بالا یا پایین حرکت داده شده و یا چرخانده می‌شوند بافت نرم صورت، چانه ، گونه‌ ها، لب ها و نوک بینی نیز به تناسب جابجا می‌گردند. بنابراین چنانچه فکین به درستی جابجا گردند یک هارمونی بین اجزاء صورت ایجاد شده و به نیمرخی زیبا می‌انجامد.
جراحی فک به منظور تصحیح ناهنجاری دندانی فکی بیمارانی بکار می‌رود که با ارتودنسی به تنهایی قابل درمان نیستند. متخصص ارتودنسی و جراح فک و صورت از تعامل با یکدیگر تعیین می‌کنند که آیا شما کاندید جراحی ارتوگناتیک هستید یا خیر. فاکتورهای موثر در بروز ناهنجاریهای اسکلتال بیش از همه شامل پدیده‌های ارثی نظیر تکامل کم یا زیاد فکین و استخوان‌های صورت می‌باشد. آسیب‌ها و نقایص جنینی نیز ممکن است بر موقعیت فکین اثر گذارند

ارتودنسی همراه با  جراحی فک