اطلاعات عمومی

الاستیک ارتودنسی چیست؟

الاستیک ارتودنسی چیست؟

دلیل استفاد از بند الاستیک ارتودنسی چیست؟

هدف از استفاده از این بندهای الاستیک ارتودنسی حرکت دندانها به سمت موقعیت مناسب است.

در بعضی از موارد برای اینکه ارتودنسی به درستی انجام شود و دندان ها به درستی در جای خود قرارگیرند استفاده از سیم های ارتودنسی به تنهایی کافی نیست، به همین دلیل متخصص ارتودنسی با توجه به برنامه درمانی بیمار از الاستیک ها استفاده میکند که این الاستیک ها را به دندانهای مشخصی متصل میکنند تا دندان ها به سمت مورد نظر حرکت کنند.

چگونگی استفاده از الاستیک ها

در هنگام خوردن یا مسواک زدن و یا نخ دندان کشیدن الاستیک ها باید از دهان خارج شوند. الاستیک هارا باید در تمام طول هفته به صورت بیست و چهار ساعته استفاده کرد. یکی مهم ترین معیارهایی که مشخص میکند درمان ارتودنسی به موقع تمام میشود یا خیر استفاده مداوم از الاستیک ها میباشد.

الاستیک هارا حداقل باید دوبار در روز تعویض کرد که بهترین زمان برای تعویض الاستیک ارتودنسی یک باز قبل از خواب و یک بار پس ازبیدار شدن است. برای اینکه الاستیک ها کارایی خود را در مدت زمان کوتاهی از دست میدهند باید دوبار در روز تعویض شوند تا روند درمانی به درستی پیش رود. درهنگام مراجعه بعدی،  متخصص ارتودنسی تان به شما الاستیکهای دیگر با اندازه های مخصوص به شما میدهد.

درهنگام استفاده از الاستیک ها ممکن است دچار درد شوید که این درد با استفاده پیوسته از الاستیک ها طی چند روز برطرف میشود اما اگر الاستیک ها را از دهان خارج کنید تا استراحتی به دندان هایتان بدهید در استفاده بعدی بازهم دچار درد میشوید درنتیجه با  استفاده مداوم از الاستیک ها علاوه بر اینکه روند درمان سریعتر پیش میرود از درد مجدد نیز جلوگیری میشود.

چند توصیه برای استفاده از الاستیک ها

برای پاسخگویی به تمام سوالات خود درباره استفاده از الاستیک ها، حتما با متخصص ارتودنسی خود تماس بگیرید

درتمام شرایط یک بسته الاستیک همراه خود داشته باشید تا هرجا که میروید بتوانید آنهارا استفاد کنید

استفاده نا منظم از الاستیک ها در اصلاح بایت ناکارآمد خواهد بود

اگر الاستیکتان شل یا پاره شد، هر دو الاستیک را بلافاصله عوض کنید.

درصورت شکستن قلاب الاستیک ها یا شل شدن، بلافاصله با متخصص ارتودنسی خود تماس بگیرید

درصورت تمام شدن الاستیک هایتان در مراجعه بعدی به متخصص ارتودنسی تان حتما یادآوری کنید

 الاستیک ارتودنسی چیست؟

الاستیک ارتودنسی چیست؟

مطالب مرتبط