ارتودنسی ثابت, ارتودنسی متحرک

اکسپندر

اکسپندر

وسیع کننده کام اکسپندر یا وسیع کننده کام یک دستگاه کوچک است که برای بیشتر کردن فضا، در فک بالای شما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این دستگاه‌ها معمولا زمانی استفاده می‌شوند که دندان‌های بالایی و پایینی شما نسبت به یکدیگر دارای زاویه باشند و به درستی روی هم قرار نمی گیرند.

اکسپندر معمولا برای کودکان استفاده می‌شود اما ممکن است افراد بزرگسال هم نیاز به استفاده از آن داشته باشند.

 849 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست