ارتودنسی ثابت, اطلاعات عمومی

اگر به دنبال ارتودنسی کوتاه مدت هستید متن زیر را بخوانید

اگر به دنبال ارتودنسی کوتاه مدت هستید متن زیر را بخوانید

اگر شما به ارتودنسی کوتاه مدت فکر می کنید
بهتر است ابتدا با یک متخصص ارتودنسی برای ارائه این درمان مشاوره کنید.
ارتودنتیست ها قادرند برای توضیح جوانب مثبت و منفی هر یک از گزینه ها و انتخاب درست بریس به کمک شما بیایند.
به همین دلیل شما می توانید یک راه حل مخصوص به خود را داشته باشید.
تا بتوانید بهترین نتیجه را در دراز مدت یا کوتاه مدت دریافت کنید.
این موضوع با ارائه یک محصول می تواند کاملا متفاوت باشد.
این نکته نیز مهم است که آگاه باشید که هرکس نمی تواند برای درمان ارتودنسی کوتاه مدت کاندید شود.
به خصوص کسانی که مشکلات پیچیده ای در فک یا دندان های خود داشته باشند.
در برخی مواقع هم درمان ارتودنسی کوتاه مدت نیاز دارد که با درمان های ترمیمی دیگری همراه شود.
مانند استفاده از :
باند
درمان حد فاصل
ونیرها
و برخی درمان های دیگر برای گرفتن نتیجه خوب ترکیب شود.

 851 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست