خلاقیتهای ارتودنسی

اینتروژن پرمولر

اینتروژن پرمولر

اینتروژن پرمولرهای سوپرااراپت شده در کیسی که تداخلات اکلوزالی مانع کارگذاری صحیح ایمپلنت میشود در پست این کیس را ازنمای کلوزالی ببینید

اینتروژن پرمولر

 895 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست