اطلاعات عمومی

ترمیم دندان پیش از ارتودنسی انجام شود یا پس از آن

ترمیم دندان پیش از ارتودنسی انجام شود یا پس از آن

در چنین مواردی ارتودنتیست شما را جهت مشاوره و بررسی دقیق شرایط سلامت دندان‌ها به دندانپزشک ارجاع خواهد داد.اگر علت اصلی نیاز به ترمیم دندان یا تعویض و ترمیم،جنبه زیبایی داشته باشد، ممکن است بتوان ترمیم را تا پس از انجام ارتودنسی به تعویق انداخت.با این حال اگر ترمیم نقایص دندانی (مانند پوسیدگی یا شکستگی دندان) لازم باشدباید ترمیم دندان پیش از شروع کار ارتودنسی انجام شود.

ترمیم دندان پیش از ارتودنسی انجام شود یا پس از آن