خلاقیتهای ارتودنسی

ترکشن کانین

ترکشن کانین

ترکشن کانین رو تمهیدات لازم برای حفظ انکوریج و جلوگیری از روتیش کانین و پرمولر به اینکه دقت کنید از وایر کانتیتونس و باندینگ براکت همه دندانها استفاده نشده.

 2,439 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست