اطلاعات عمومی

درمان اختلالات فکی با ارتودنسی

درمان اختلالات فکی با ارتودنسی

برخی از بیماران  اختلالات فکی دارند بدین معنی که دو فک بدرستی روی هم چفت نمی‌شوند و فک بالا جلوتر از پایینی است و یا بر عکس، این گروه از بیماران باید جراحی فک انجام دهند ولی پیش از آن لازم است ارتودنسی شوند.برای این گروه از بیماران فقط  درمان ارتودنسی کافی نیست و لازم است ابتدا ارتودنسی و سپس جراحی فک برار آن‌ها انجام شود.
جراحی فک بدون ارتودنسی اشتباه است و تقریبا همه بیماران پیش از عمل جراحی فک به ارتودنسی نیاز دارند که البته کمی پیچیده‌تر از ارتودنسی کودکان است.

درمان اختلالات فکی با ارتودنسی