اطلاعات عمومی

درمان ارتودنسی در چه سنی!

اين پرسشي است كه اغلب ارتودنتيست ها به گوششان آشنا است. آن چه كه مسلم است پاسخ به اين پرسش متفاوت خواهد بود و ارتباط مستقيم پيدا مي كند به نوع ناهنجاري يا مال اكلوژن . هدفم هرگز ورود به اين مبحث نخواهد بود و پرداختن به آن در حوصله اين كامنت نمي گنجد و تقريباً همه ي همكاران با آن آشنا هستند.چون در كتب مرجع و مقالات متعدد درباره ي ان به اندازه ي كافي بحث شده است. آن چه كه باعث شد تا من اين عنوان را برگزينم درمان بيماري است كه حدود ١٢ سال سن دارد و رابطه ي كلاس سه هم در اكلوژن بيمار و هم در نماي نيمرخ كاملاً مشهود است. در درمان كلاس سه وقتي كه اوربايت به درجاتي متفاوت وجود داشته باشد تقريباً خوش خيم بوده و به درمان ارتودونسي پاسخ خواهدداد و ان هم مستلزم درمان در زمان مناسب مي باشد. در اين بيمار با توجه به زاويه ي نازولبيال پر واضح است كه كه ماكزيلا به جلو بايد هل داده شود. ولي سن ١٢ سال خيلي زمان مناسب نيست چون زمان طلايي ٨سال مي باشد. ولي فراموش نكنيم بيماران از نظر خواص رشدي و بيولوژيك متفاوت بوده بنابراين نبايد اين شانس را ازبيمار گرفت. در اين بيمار با كمك تانگ گارد و تعبيه. z-spring در زمان تسبتاً كوتاه به نتيجه دلخواه رسيده ايم. اين هم از معجزه ي پلاك هاي متحرك ارتودونسي است كه با يك طراحي ساده توانستيم زيبايي و اكلوژن را به بيمار برگردانم. بنابراين با توجه به خصوصيات ويژه هر بيمار و پتانسيل رشدي نمي توان دقيقاً سن مناسب درمان را تعيين كرد ولي اين نكته را هرگز فراموش نكنيم كه عدم دريافت پاسخ مناسب در دوره ي درماني يك بيمار باعث نشود تا در درمان بيماران ديگر غافل بمانيم.

 1,683 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط