اطلاعات عمومی

درمان ريشه

درمان ريشه

دندان از سه قسمت عمده مینا ، عاج و پالپ تشکیل شده است . پالپ دندان حاوی اعصاب و رگهای خونی است پالپ درون عاج قرار دارد. در عصب کشی مواد عفونی و عصب موجود در مغز دندان خارج میشود. پالپ دندان منجر به تغذیه ودفاع ضد میکروبی را بر عهده دارد. اگر پالپ دچار عفونت شود دندان پزشک ان را بر میدارد. به این اعمال درمان ریشه گفته میشود.

به طور معمول بین یک تا سه ریشه هر دندان دارد که در برخی از موارد تعدادی ریشه اضافی نیز وجود دارد. در کل عصب کشی و درمان ریشه شامل مراحل خارج کردن ریشه دندان ، تمیز کردن و پرکردن دندان میباشد.

زمانی که دندان در زمان مصرف غذا و نوشیدنی ها دچار درد میشود یکی از نشانه های عفونت دندان است. ازدیگر علایم عفونت پالپ ورم لثه ، ترشح عفونت، ورم صورت و تیره شدن دندان و درد حتی موقع دراز کشیدن را میتوان نام برد. در مواقع خاصی هم با پوسیدگی مزمن ممکن است بیمار دردی نداشته باشد ولی لزوما عدم وجود درد نشانه بیماری پالپ نیست.

در صورت عدم درمان ریشه دندان در نهایت کشیده شدن دندان تنها راه حل حذف درد میباشد که دراین گونه جهت جبران دندان ازدست رفته از روشهای ایمپلنت دندان و بریج و… استفاده میشود. درصورت عدم درمان دندان عفونی شده عفونت از طریق ریشه وارد بافتهای اطراف شده ومنجر به آبسه یا عفونتهای استخوانی شده که تنها راه درمان کشیده شدن دندان است.

پالپ دندان وظایف متعددی را بر عهده دارد از جمله نقش ساختن عاج توسط سلولهای ادنتوبلاست را میتوان نام برد ازدیگر وظایف پالپ نقش تغذیه ای آن میباشد . پالپ نقش القای حس را نیز بر عهده دارد که درمواردی که دچار آسیب دیدگی میشود درد دندان ایجاد میشود.

با پیشرفت پوسیدگی دندان و رسیدن پوسیدگی دندان به مینا و عاج و نهایتا به پالپ التهاب پالپ را منجر میشود. بنابراین پوسیدگی ها یکی از عوامل تخریب وآسیب پالپ است . علاوه بر پوسیدگی ضربه دندان ، حرکات ونیروهای بیش از حد ارتودنسی و بیماری های لثه ، ترومای اکلوزال، کورتاژ عمیق ناحیه پری رادیکولار نیز باعث صدمه به پالپ شوند.

 1,797 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست