ارتودنسی متحرک

دستگاه فانکشنال ارتودنسی

دستگاه فانکشنال ارتودنسی

دستگاه‌های فانکشنال برای حرکت دادن دندان‌ها و اصلاح رشد فک مورد استفاده قرار می‌گیرند. ارتودنسی با استفاده از دستگاه‌های فانکشنال معمولا برای اصلاح اختلالات دندانی کلاس 2 به کار برده می‌شود.
( در ناهنجاری کلاس 2، فک بالا جلو بوده یا فک پایین عقب می‌باشد و یا ترکیبی از این دو حالت )
درمان توسط ارتودنسی فانکشنال باید پیش از سن بلوغ آغاز شود تا نتایج مطلوب حاصل شود. درمان با استفاده از دستگاه‌های فانکشنال تنها در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که به صورت صحیح و توسط متخصص ارتودنسی مورد استفاده قرار گیرد.
مدت استفاده از ابزار ارتودنسی فانکشنال نیز به نظر و تشخیص ارتودنتیست شما بستگی دارد، با این حال به طور میانگین درمان با این شیوه، چیزی حدود یک سال به طول می‌انجامد. برای تکمیل درمان نیز بیمار می تواند تحت نظر ارتودنتیست معالج خود از شیوه ارتودنسی ثابت و یا ارتودنسی متحرک برای ادامه و تکمیل درمان استفاده کند.

دستگاه فانکشنال ارتودنسی