اطلاعات عمومی

دندان های ناتال و نئوناتال

دندان های ناتال و نئوناتال

دندانهای natal و neonatal به چه دندانهایی گفته میشود ؟

به دندانهایی که در زمان تولد در دهان کودک هستند، دندانهای natal گفته میشود. دندانهای neonatal نیز به دندانهایی گفته میشود که در نخستین 30 روز بعد از تولد در دهان ظاهر میشوند، در حالی که رویش عادی دندانهای شیری در 6 ماهگی صورت میگیرد.

شیوع و بروز دندانهای natal و neonatal در مطالعات مختلف بین 1 مورد در هر 2000 تولد تا 1 مورد در هر 3500 تولد گزارش شده است و تحقیقات نشان داده اند شیوع دندانهای natal 3 برابر بیشتر از دندانهای neonatal است.

دندانهای ناتال و نئوناتال

شکاف کام و شکاف لب از جمله عوامل مهمی هستند که بر شیوع اینگونه دندانها در پسران و دختران تأثیر دارند؛ به طوری که در 10% از کودکان با شکاف کام دو طرفه و 2% از کودکان با شکاف کام یک طرفه رویش این دندانها دیده شده اند. از جمله سندرمهای همراه با شکاف کام و لب، میتوان به Meckel-Gruber syndrome و Pierre Robin sequence اشاره کرد.

دندانهای ناتال و نئوناتال

الگوی وراثتی و خانوادگی نیز عامل مهم دیگری در پیدایش اینگونه دندانها هستند. مطالعات نشان داده اند که 60% از موارد دندانهای natal و neonatal دارای پیش زمینه خانوادگی و ژنتیکی و با الگوی توارث اتوزومال غالب هستند. به این معنا که تنها در صورت ابتلای یکی از والدین احتمال ابتلای نیمی از فرزندان آنها وجود دارد.

علاوه بر موارد مذکور فاکتورهای خاص مرتبط با مادران نیز میتوانند در افزایش ریسک پیدایش اینگونه دندانها مؤثر باشند نظیر:

عفونت همراه با تب بالاسوء تغذیه و مصرف ناکافی ویتامینها(hypovitaminosis)تروما

75% از موارد دندانهای natal و neonatal به صورت جفت در دو دندان سانترال فک پایین مشاهده میشوند. 90% از موارد دندانهای natal/neonatal دندانهای شیری بوده و تنها 10% از آنها دندانهای اضافه (supernumerary) هستند. دندانهای Natal وNeonatal متعدد، عموماً نادر هستند. دندانهایی که احتمال پیدایش آنها به عنوان دندانهای natal وجود دارد عبارتند از:

دندانهای سانترال فک پایین در 85% از موارددندانهای ثنایای فک بالا در 11% از موارددندانهای نیش و مولار فک پایین در 3% ازموارددندانهای نیش و مولار فک بالا در 1% موارد

سایز شکل و رنگ این دندانها میتوانند نرمال باشند ولی در اغلب موارد کوچک و میخی شکل هستند و رنگ آنها زرد مایل به قهوه ای است. معمولاً لق بوده و مستعد سایش و تغییر رنگ نیز هستند.

دندانهای ناتال و نئوناتال

4 طبقه بندی clinical برای دندانهای natal عنوان شده است که عبارتند از:

ساختار shell-like که اتصال ضعیفی با بافت لثه دارند و فاقد ریشه هستند.ساختار solid crown که آنها نیز اتصال ضعیفی با بافت لثه دارند، ریشه ای کوچک دارند یا فاقد ریشه هستند.رویش تنها قسمتی از تاج دندان از میان بافت لثهعدم رویش دندان و تورم لثه ناشی از آن دندانهای ناتال و نئوناتال

وجود این گونه دندانها هم برای مادر و هم برای کودک میتواند مشکل آفرین باشد. از جمله مشکلات مرتبط با مادران میتوان به آزردگی و خونریزی nippleها حین شیردهی و از جمله مشکلات مربتط با کودکان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

مشکل در تغذیه که میتواند به دهیدراتاسیون و سوء تغذیه و رشد ناکافی کودک منجر شود.Riga-Fede disease: وارد شدن آسیب به و تروما به نوک یا سطح زیرین زبان که منجر به ایجاد زخم در 6-10% از موارد میشود.

 1,872 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست