اطلاعات عمومی

رابطه ارتودنسی و جراحی فک

رابطه ارتودنسی و جراحی فک

رابطه ارتودنسی و جراحی فک

 

هنگامی که فردی برای انجام ارتودنسی به ارتودنتیست مجرب مراجعه می کند، ارتودنتیست علاوه بر معاینه و بررسی دندان ها استخوان فکین را نیز معاینه

می کند تا در صورتی که مشکلی داشت بر طرف شود. ارتودنسی پیش از جراحی فک به منظور قرار گرفتن دندان ها در موقعیت جدید انجام می گیرد، در

صورتی که دندان ها نامتناسب باشند، جراح فک و صورت نمی تواند جراحی فکین را انجام دهد. پس می توان نتیجه گرفت پیش نیاز جراحی فک ،

ارتودنسی می باشد.

بعد از جراحی فک ارتودنسی به منظور هماهنگی بیشتر فکین جراحی شده و اصلاح هرگونه چرخش دندان ها و نظم بیشتر آن ها انجام می شود.

به ارتودنسی همراه با جراحی فک ، ارتوسرجری گفته می شود.

در ارتوسرجری یا رابطه ارتودنسی و جراحی فک ابتدا دندان ها با ارتودنسی مرتب شده و بعد از آن اقدام به جراحی فک بالا و پایین می شود.  

گاهی فقط درمان ارتودنسی برای رفع نامنظمی های دندانی کافی نیست و نیاز به جراحی فک می باشد. ارتودنسی و جراحی فک بیشتر به منظور اصلاح

عدم تطابق دندانی ـ فکی و عدم تناسب اجزای چهره انجام می شود اما گاهی به دلایل دیگری نیز انجام می شود. مثلا” گزارش شده است که افرادی که

دچار درد در مفصل فک هستند، پس از بهبود موقعیت فکین احساس بهبود درد دارند.

رابطه ارتودنسی و جراحی فک

 

تغییر موقعیت اصلاح فکین و دندان ها باعث بهبود نحوه گفتار و تلفظ کلمات بیمار می شود. بسیاری از افراد که دچار کوچکی فک هستند با مشکلات

تنفسی مواجه می شوند که با جراحی فک به خصوص جلو آوردن فک پایین ، تنفس آن ها بهبود می یابد. با جراحی جلو آوردن چانه ، کمبود تکامل چانه

درمان می شود.

رابطه ارتودنسی و جراحی فک

رابطه ارتودنسی و جراحی فک