اطلاعات عمومی

عوامل بی دندانی

عوامل بی دندانی

عوامل بی دندانی

در رابطه با عوامل بی دندانی آنچه باید بدان توجه داشت جایگزین کردن نقاط بی دندانی از یک دندان تا بی دندانی کامل است. البته در مواردی که بی دندانی زیاد یا به طور کامل باشد افراد معمولا مبادرت به درمان با پروتز متحرک می کنند، ولی چنانچه نقاط بی دندانی محدود به یک نقطه باشد، نسبت به درمان اقدامی صورت نمی گیرد ویا ضرورتی در این کار نمی بینند که اتفاقا بیشتر مشکلات بی دندانی در همین افراد دیده می شود. عوامل بی دندانی مشکلی است که اکثر قریب به اتفاق مردم با آن در گیر می باشند، متاسفانه بسیاری از مردم نسبت به آن بی تفاوت هستند، وبه سادگی از کنار آن رد می شوند.

عوامل بی دندانی

مشکلات ناشی از نقاط بی دندانی:
1-جویدن: وظیفه اصلی دندان ها جویدن می باشد پس نبود دندان حتی در یک نقطه باعث عدم کار آیی در امر جویدن خواهد شد،هر چه نواحی بی دندانی بیشتر باشد عمل جویدن بیشتر مختل خواهد شد. به د نبال اختلال در عمل جویدن مشکلات گوارشی واز پی آن مشکلات سیستمیک عارض خواهد شد. پس بی دندانی در واقع اختلال در جویدن و بی توجهی به آن سر آغاز ابتلا به اغلب بیماری ها است.
2-تلفظ و صحبت کردن: وجود یک ناحیه بی دندانی در قسمتهای قدامی د هان می توا ند در تلفظ صحیح بعضی کلمات اثر منفی داشته باشد به طوری که این مسئله بر نحوه گفتار و شیوه بیان افراد کاملا مشهود باشد.
3-زیبایی: چنانچه نقاط بی دندانی در قسمتهای قدامی دهان باشد تاثیر بسزایی در زیبایی دارد و معمولا افراد خیلی سریع مبادرت به درمان می کنند. ولی اگر نقاط بی دندانی در قسمتهای خلفی باشد خیلی در زیبایی موثر نیست ونحوه برخورد افراد هم متفاوت است؛این مسئله گاهی آن چنان آزار دهنده است که اگر درمان به هر دلیلی صورت نپذیرد منجر به مشکلات روحی-روانی می شود که در خانم ها بیشتر محسوس می باشد.
4-حرکت دندان مقابل ناحیه بی دندانی به فضای بی دندانی: حتما می دانید که دندان ها در تمام طول عمر در حال رویش هستند وفقط تماس دندان مقابل مانع رویش بیش از حد دندان ها خواهد شد. پس آن چه مسلم است هنگامی که د ندانی از دست برود دندان مقابل آن شروع به حرکت به سمت آن فضا می نماید. این مسئله سبب خواهد شد خود دندانی که حرکت می کند به علت رویش بیش از حد ریشه هایش از فضای در بر گیرنده دندان خارج شده، بنابراین دچار حساسیت دندانی می شود و نسبت به سرما، گرماوحتی مسواک زدن حساس می گردد. به علت حرکت ،تماس صحیح خود را با دندان های مجاور از دست می دهد وممکن است گیر غذایی در آن ناحیه ایجاد شود که سر آغاز شیوع مشکلات لثه ای است. به علت حرکت در فضای بی دندانی هنگام جا یگزین کردن آن با مشکل مواجه خواهیم شد.
5-حرکت دندان های مجاور به سمت فضای بی دندانی: دندان های مجاور ناحیه بی دندانی تمایل پیدا می کنند که به سمت ناحیه بی دندانی حرکت کنند و این مسئله علاوه بر اشغال فضای بی دندانی و مشکل شدن درمان بعدی جهت جایگزینی ممکن است تماس دندان های مقابل و ارتباط فک ها را دچار مشکل کند، که در صورت وسعت زیاد در عدم ارتباط صحیح روابط فکی ناهنجاری های فکی ایجاد شود که به نوبه خود مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند.

عوامل بی دندانی

روش های جایگزینی نواحی بی دندانی :
۱-پروتز ثابت مثل بریج
۲- ایمپلنت
۳- پروتز متحرک که می توا ند به صورت کامل یا متحرک باشد.

 1,444 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط