ارتودنسی متحرک, مقالات ارتودنسی

فضا نگهدار دندان کودکان

فضا نگهدار دندان کودکان

چنانچه دندان شیری کودکی زودتر از موعد خود بیفتد یا توسط دندانپزشک به دلیل خرابی زیاد کشیده شود، دندان‌های اطراف فضای بی دندانی میل به حرکت به سمت فضای خالی خواهند داشت تا آن را پر کنند.
در چنین شرایطی به ظاهر مشکلی پیش نخواهد آمد. با این حال دندان دائمی زیر لثه فضای کافی برای رویش طبیعی خود را نداشته و ممکن است در فک باقی بماند و به حالت دندان نهفته یا نیمه نهفته درآید. همچنین ممکن است دندان دائمی برای بالا آمدن، فشار زیادی را بر روی دندان‌های دیگر اعمال کند که مشکلات دیگری را به همراه خواهد داشت.
یک ارتودنتیست می‌تواند از اسپیسر ( Spacer ) یا فضانگهدار استفاده کند تا فضای لازم برای رویش دندان دائمی را حفظ کند. فضا نگهدارنده‌ها از دو حلقه یا روکش استیل ضد زنگ ساخته شده‌اند که به شکل مربعی، فضای خالی را احاطه می‌کنند. این حلقه به دندان‌های اطراف فضای بی دندانی نیرو وارد می‌کند تا مانع حرکت آن‌ها شود. بدین ترتیب فضای خالی حفظ می‌شود و رویش دندان دائمی با مشکل مواجه نخواهد شد.

فضا نگهدار دندان کودکان