اطلاعات عمومی

مراحل درمان ريشه

مراحل درمان ريشه

انجام معاینه و بررسی وضعیت ومیزان اسیب دندان
بی حسی موضعی دندان مورد نظر( در بیماران با حساسیت به داروی بی حسی ازتزریق مواد ضد حساسیت استفاده میشود.)
دسترسی به کانال دندان با استفاده از ابزارهای دندانپزشکی
محاسبه وتخمین طول کانال
تمیز کردن و حذف پالپ دندان
پر کردن کانال از مدخل تاجی تا انتهای اپیکال
ترمیم موقت
ترمیم دایم
در درمان پالپ گاهی اوقات در کانال ریشه داروهایی جهت حذف هرگونه عفونت احتمالی تزریق میشود. درموارد عفونت درسطح وسیع تر با تجویز دندانپزشک آنتی بیوتیک مصرف میشود. معمولا درمان ریشه نیاز به حداقل دو جلسه دارد ولی در دندانهای مزمن نیاز به جلسات بیشتری است. لذا توصیه میشود تا ترمیم کامل دندان ازجویدن یا گاز گرفتن دندان مورد نظر خودداری شود.در پر کردن دندان از مواد مخصوص دندانپزشکی استفاده میشود. معمولا پس از عصب کشی دندان نیاز به روکش جدید دارد که زیبایی دندان نیز میسر میشود. در درمان ریشه خونریزی فقط درزمان درمان گزارش شده است .

وجود درد بعد از درمان ریشه غیر طبیعی نبوده وبخاطر تحریک عصب دندانی در انتهای ریشه میباشد که با تجویز مسکن و گزر زمان قابل ترمیم است همچنین میزان التهاب پس از درمان ریشه طبیعی بوده وجای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

به هر دلیلی درمان ریشه با شکست مواجه شود نیاز به درمان مجدد ریشه میباشد که در موارد عدم موفقیت درمان مجدد ریشه بایستی به سراغ جراحی اندودنتیک رفت .در صورتیکه جراحی نیز با شکست مواجه شود نیاز به کشیدن دندان واستفاده از درمانهای دیگر نظیر ایمپلنت و… میباشد.

با درمان ریشه ومراقبت صحیح ماندگاری دندان بالا بوده ومیتوان تا پایان عمر از دندان عصب کشی شده استفاده کرد. عصب کشی دندان حتی برای دندانهای شیری کودکان نیز استفاده میشود چرا که برای جویدن مناسب غذا ورشد صحیح ومناسب دندانهای قدامی نیاز به دندان شیری برای کودکان ضروری است.

 2,004 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست