خلاقیتهای ارتودنسی, مقالات

مراحل ساخت balista spring

مراحل ساخت balista spring

مراحل ساخت balista spring

مراحل ساخت balista spring

انتخاب یک پلایر 139

مراحل ساخت balista spring

تنظیم ارچ وایر 018 استیل

مراحل ساخت balista spring

مارک کردن وایر از دیستال لترال

مراحل ساخت balista spring

ادامه بند دادن وایر

مراحل ساخت balista spring

مراحل اماده سازی بند

مراحل ساخت balista spring

بالیستا لوپ آماده شده

 1,583 بازدید از آغاز,  2 بازدید در امروز

بازگشت به لیست