اطلاعات عمومی

مزاياى ارتودنسى شفاف

مزاياى ارتودنسى شفاف

امکان رعایت بهداشت توسط بیمار

B-Align این فرصت را برای بیمار فراهم می آورد تا با داشتن امکان مسواک زدن و استفاده از نخ دندان، بهداشت دهان و دندان خود را در طول درمان ارتودنسی، به خوبی رعایت کند. او می تواند پس از مصرف مواد غذایی و میوه ها، بدون وجود هر مانعی ( براکت و بند وسیم ) ، ابتدا دندانهایش را خوب مسواک بزند و نخ دندان نیز بکشد و سپس الاینرهای B-Align را روی دندانهای خود قرار دهد. عدم رعایت بهداشت در طول درمان ارتودنسی، بخصوص با دستگاههای ثابت ( بند و براکت ) ، که بیمار امکان جدا کردن آنها را از دندانهای خود ندارد یکی دیگر از دغدغه های درمان ارتودنسی با این دستگاهها می باشد چراکه با وجود براکت و بند و سیم روی دندانها، بیمار نمیتواند به درستی مسواک بزند و از نخ دندان استفاده کند و در نتیجه، پس از درمان ازتودنسی، با وجود مرتب شدن دندانها، بیمار دچار پوسیدگی های دندانی در نواحی مختلف می گردد. همانطور که ملاحظه می شود B-Align در رفع این دغدغه دکتر نیز موثر عمل می کند.

عدم محدودیت در گاز زدن انواع میوه و مواد غذایی

در درمان ارتودنسی با B-Align یکی دیگر از دغدغه های مطب ارتودنسی، رفع می گردد. گاز زدن انواع میوه و همچنین مواد غذایی مانند ساندویچ و پیتزا، همواره یکی از دلایل جدا شدن براکتها و سیمها از دندانهای بیمار است که از یک طرف دکتر و پرسنل مطب را به زحمت انداخته و وقت مطب را برای چسباندن مجدد براکتها به هدر می دهد و هزینه های خاص خود را دارد و هم خود بیمار از این بابت متضرر می شود چراکه مجبور است نوبت های اضافی وقت بگذارد و به مطب مراجعه کند و این موضوع در ایام تعطیل همچون تعطیلات طولانی نوروز که مطبها در دسترس نیستند می تواند سبب وقفه های طولانی در روند پیشرفت درمان باشد. از طرفی با استفاده از B-Align ، او این امکان را دارد تا هرآنچه که تمایل دارد بخورد و گاز بزند بدون آنکه نگران جدا شدن براکت و سیم، از دندانهایش باشد و بدون اینکه در روند پیشرفت درمان وقفه ای ایجاد شود.

عدم ایجاد آزردگی در بافت نرم داخل دهان

بیماری که تحت درمان ارتودنسی نامرئی توسط B-Align قرار می گیرد هیچگونه سیم، براکت یا بندی روی دندانهای خود ندارد که بخواهد دچار آزردگی و زخم شدن بافت نرم داخل دهان شود و این موضوع نیز مانند دیگر مزایای B-Align عاملی برای استقبال بیمار و دکتر از B-Align می شود.

مزاياى ارتودنسى شفاف