اطلاعات عمومی

مشکلات بعد از ارتودنسی

مشکلات بعد از ارتودنسی

مشکلات بعد از ارتودنسی

در ابتدای درمان  ارتودنسی اندکی طول می کشد تا به دستگاههای ارتودنسی عادت کنید. اگرچه انتظار می رود که بلافاصله پس از تنظیم دستگاهها مقداری ناراحتی احساس کنید ولی نمی بایست اذیت شوید. خوشبختانه موارد حقیقی اورژانس ارتودنسی بسیار کم هستند.

با عنوان یک قانون کلی در صورت تجربه درد شدید، شکستن بخشی از دستگاهها یا بروز مشکلی که نمی توانید آن را برطرف کنید باید با مطب ما تماس بگیرید. خارج از ساعات اداری تماس شما روی تلفنی اورژانسی هدایت شده و بدین ترتیب ارتباط شما مستقیما” با منشی مطب ما برقرار می گردد. لطفا” مستقیما” و بدون هماهنگی قبلی به مطب مراجعه نکنید. از طریق تماس به ما اجازه می دهید وقت مناسبی برای شما تنظیم گردد. حتی اگر شما نوبتی از پیش تنظیم شده دارید مرحمت کنید بلافاصله با ما تماس بگیرید تا در صورت نیاز وقت بیشتر یا ابزار معینی برایتان منظور شود.

ممکن است تعجب کنید اگر بدانید که شما می توانید بسیاری از مشکلات را به طور موقت خودتان برطرف کنید. پس از رفع اولیه ناراحتی همچنان ضروری است که در اسرع وقت با مطب ما تماس گرفته تا نوبتی برای ترمیم مشکل شما در نظر گرفته شود.

 1,004 بازدید از آغاز,  1 بازدید در امروز

بازگشت به لیست